Pro školy

Dovoluji si Vám tímto nabídnout možnost přednášky či semináře na vaší škole. Můžete si vybrat některé z následujících témat:

 • Bible v kostce (průřezové téma, poskytující přehled základního poselství Bible – od Adama po Ježíše na pozadí jednotící myšlenky)
 • Co skrývají biblická jména (Každý se nějak jmenuje. Mnozí lidé vůbec nevědí, co jejich jméno znamená. Jak to bylo v biblických dobách? Význam jmen může poukázat na některé zvláštní souvislosti …)
 • Aktuálnost knihy Přísloví (hlubší sonda do jedné z biblický knih a některých jejích témat – komunikace, peníze a majetek, moudrost, výchova)
 • Jídlo v Bibli (s aktuálním poukazem na anorexii, bulimii a jiné současné otázky)
 • Peníze a majetek v Bibli (finanční etika)
 • Ze života praotců Izraele
 • Co se můžeme naučit od izraelských králů
 • Obrazy v proroku Jeremjášovi
 • Láska podle Bible (Od Adama po Pavla - odlišné zdroje a normy, odlišné výsledky)
 • Poselství částí lidského těla v Bibli
 • Ježíšova podobenství, Ježíšovy výroky
 • Co říká Bible na téma …. (dle domluvy)

Jak je vidět, některá témata jsou jednodušší, základní, některá náročnější. Samozřejmě můžete navrhnout i téma, o které byste měli zájem Vy.

Vyučování je možné uskutečnit ať již v hodinách českého jazyka, ZSV, filozofického či literárního semináře i jinak.

Podmínky:
Po dobrých zkušenostech s přednáškami na předchozích školách považuji za ideální dvě následující vyučovací hodiny v jedné skupině o jedné až čtyř třídách.

Za jednu vyučovací hodinu dostávám obvykle honorář 250,- Kč / hodinu či podle dohody. Platba může být na fakturu.

Pro přednášku potřebuji zajistit dataprojektor.


Copyright © 2010 Michal Krchňák