Prosba o podporu


Ačkoliv většina škol a knihoven je ochotna a schopna zajistit nějakou odměnu za přednášky, získané prostředky nestačí na pokrytí výdajů (zvláště s přípravou a organizací přednášek). Nadační fond Křesťanské misijní společnosti, který zajišťoval práci na Českém studijním předkladu, se rozhodl podpořit tuto činnost a zřídil na svém účtu 579505103 / 0300 pro její podporu zvláštní variabilní symbol č. 200.

Pokud shledáte tuto aktivitu dobrou a prospěšnou, můžete ji podpořit finanční darem (odepisovatelným z daní).


Copyright © 2010 Michal Krchňák