Představení


Jmenuji se Michal Krchňák. Vystudoval jsem gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Osm let jsem působil jako farář Církve československé husitské. Osm let jsem vyučoval na biblických školách Harvest International Bible University (zahraniční škole v České republice) a Misijní škole M. L. Zinzendorfa v Liberci, kde jsem v rámci široké škály předmětů vyučoval také biblickou hebrejštinu. To mi bylo pomocí při přípravě na desetiletou práci na překladu Staré smlouvy z hebrejštiny do češtiny (v rámci projektu Křesťanské misijní společnosti – www.biblecsp.cz). Český studijní překlad Bible byl vydán v červenci 2009.

Po dokončení práce na překladu jsem se začal věnovat externím přednáškám na středních a základních školách po celé České republice, besedám v knihovnách a dalším činnostem, při nichž využívám získaných znalostí a zkušeností.

Zúčastnil jsem se všech sedmi ročníků mistrovství ČR ve znalostech Bible a stal jsem se trojnásobným vítězem. Čtyřikrát jsem navštívil Izrael.

Před nějakou dobou jsem byl se skupinou přátel u nás ve městě na ulici a hovořil jsem s lidmi o Bohu a o Bibli. Když jedna paní uviděla na letáku slovo Bible, tak se ušklíbla a šla dál. Mnoho lidí v ČR žije v silné nevědomosti o obsahu Bible a jejímu porozumění nebo má předsudky vůči Knize knih, ačkoliv je neodiskutovatelně součástí kořenů společnosti, ve které se nacházejí.

Projekt Bible pro národ chce popularizací Bible v nejširší vrstvě českého národa přispět svojí kapkou ke změně tohoto stavu a k oživení národního dědictví.


Copyright © 2010 Michal Krchňák