Hodnocení přednášek


V úterý 12. 1. 2010 byla v knihovně na náměstí TGM přednáška p. Krchňáka (spolupřekladatele České studijní bible) o biblických místech v Izraeli. Veliké množství fotografií autorem nafocených a nyní komentovaných připomělo, jak je stále židovská kultura provázaná s českou a jak lze říci, že v Izraeli se bojuje za Prahu. Fotky islamisty poničených památek byly velmi výmluvné. Večer byl naštěstí dost hojně navštíven Českolipany a Českolipankami. Duchovní hodnoty byly doplněny také bohatou ochutnávkou originálních židovských jídel. Knihovně patří za tento večer velký dík!

ohlas na přednášku v České Lípě

Součástí vzdělávání jsou i poznatky a vědomosti nabyté mimo školu, popřípadě získané přímo od odborníka. Beseda je jednou z forem, kdy studenti můžou rozšířit své vědomosti. Pozvání na naše gymnázium přijal pan Michal Krchňák a připravil besedu pro studenty. Téma vycházelo z profese tohoto odborníka. Zaměřil se na objasnění významu jmen užitých v Bibli, na pojmy člověk, Bůh a jejich vzájemný vztah. Velkým zpestřením určitě byl hebrejsky odříkaný žalm a hebrejsky zazpívaná modlitba. Většinu pojmů, vztahů konfrontoval se současností. Myslím, že tím podtrhl stálou aktuálnost Bible.

Mé poděkování patří nejen tomuto muži, ale i studentům. Vím, že dané téma v současné době nestojí v popředí zájmu. Proto mě potěšil jejich přístup a tolerance.

Mgr. Magdalena Miláková, gymnázium BílovecCopyright © 2010 Michal Krchňák